Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Kay Guy Gavriel

Letní strom

Letní strom

Kay Guy Gavriel

Úvodní svazek trilogie Fionavarská tapisérie je příběhem sympatické pětice studentů kanadské univerzity. Kimberly, Kevin, Jennifer, Dave a Paul jsou tajemným cizincem, Lorenem Stříbropláštěm, pozváni do magické Fionavary, prvního ze všech světů. Mají se zúčastnit oslav padesátiletého výročí vlády velekrále, ovšem jejich osudem je sehrát ve světě Fionavary mnohem důležitější roli, u každého z nich trochu odlišnou, ale vždy významnou. Po celé věky uvězněný temný bůh Rakoth se totiž uvolnil z pout a nad zemí se stahují černá mračna zmaru a krvavé války...
Fionavarská tapisérie je klasickou fantasy nesoucí se v té nejlepší tolkienovské tradici, po téměř dvacet let od svého vzniku inspirovala mnoho dalších hudebních, literárních i uměleckých děl a svou značnou oblibu si zachovala dodnes.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 260,00 Kč
Série: Fionavarská tapisérie
Díl: 1


Lvi z Al-Rassanu

Lvi z Al-Rassanu

Kay Guy Gavriel

Spisovatel G. G. Kay potvrzuje své mistrovství v novém úchvatném epickém fantasy románu. Paralelu k politické situaci ve Španělsku 12. století zde tvoří mocné království, toužící znovu připojit ke své zemi kdysi ztracenou oblast nejednotných knížectví. Al-Rassan, domovina tří odlišných kultur, je zemí úchvatné krásy a divoké historie. Mír mezi Džaddity (paralela ke křesťanům), Ašarity (muslimové) a Kindathy (židé) je vratký a nejistý a válka je všudypřítomným temným stínem, který na jedné straně rozděluje národy, a na druhé k sobě přitahuje jedince mimořádného charakteru: Ašaritu Ammara ibn Khaírana - básníka, diplomata a vojáka; Džadditu Rodríga Belmonta - nejlepšího vojevůdce své doby, a vynikající kindathskou lékařku Džehane bet Išak.
Jejich životy se navzájem proplétají v řadě pozoruhodných událostí, které vedou Al-Rassan do svaté války. Román, přízračně evokující středověké Španělsko, je hluboce dojímavým, vzrušujícím příběhem o lásce, porušených slibech loajality, a o tom, co se stává, když se mocní rozhodnou ve jménu náboženství obnovit - nebo zničit - svět.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 296,00 Kč


Nejtemnější cesta

Nejtemnější cesta

Kay Guy Gavriel

Utrpení a četná dobrodružství prožitá v magické zemi zocelily skupinu mladých hrdinů z našeho světa. Nyní musí všechnu svou takto nashromážděnou sílu a moudrost využít ku pomoci armádám Světla v jejich konečné bitvě proti zlovolnému bohu a jeho temným hordám. A mezitím se Darien, v jehož nitru se sváří mocnosti Světla i Temnoty, vydává na nejtemnější cestu, jakou kdy podniklo jakékoli dítě před ním i po něm. Osud Fionavary je na vážkách a všechna dobrá vůle nemusí k vítězství stačit.
V závěrečném svazku trilogie Fionavarská tapiserie se naposledy setkáme se skupinou sympatických studentů, kteří přispěchali na pomoc v nouzi nejvyšší. Chybět nebudou ani početní přátelé a spojenci, jež si na svých cestách Fionavarou vytvořili. Všichni se pak svorně postaví temnému bohu, jenž netouží po ničem jiném, než po jejich definitivní zkáze. Každé vítězství, ať už malé či velké, si na straně dobra vyžádá nepředstavitelné oběti, na které nelze zapomenout. Stejně jako na Fionavarskou tapiserii, která se už po čtvrt století těší neutuchající celosvětové oblibě.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 322,00 Kč
Série: Fionavarská tapisérie
Díl: 3


Pán císařů

Pán císařů

Kay Guy Gavriel

Druhá kniha Kayovy Sarantské mozaiky pokračuje opět plavbou do Sarantia, která vnáší do příběhu nového aktéra, bassanského doktora Rustema. Jakmile vstoupí do města, je stejně jako Crispin okamžitě vtažen do složitých intrik kolem dvora a s nimi souvisejícího nebezpečí a do závratného tempa, kterým se události dají do pohybu. Valeriovy plány na válečná tažení proti Crispinovu i Rustemovu domovu, ambice členů císařského dvora a antajské královny z Rhodia, která je v Sarantiu v exilu, nevysvětlitelné požáry, které v sarantských ulicích noc co noc vypuknou, to všechno zasahuje do osudů velmi přesvědčivě vykreslených postav kolem Crispina, bývalé otrokyně Kasie, vozatajů na císařském hipodromu, vojáků, obyčejných lidí i císařské rodiny, a ústí v dramatické vyvrcholení.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 350,00 Kč
Série: Sarantská kronika
Díl: 2


Plavba do Sarantia

Plavba do Sarantia

Kay Guy Gavriel

Mozaikář Crispin, který žije v pozdně antickém Rhodiu, kolébce vyspělé civilizace, nyní sužované úpadkem, vládou barbarských Antajů, rozpory a morem, se vydává na pozvání císaře Valeria II. na svou plavbu do Sarantia, vysněného středu světa, oplývajícího bohatstvím, nádherou a požehnáním slunečního boha Jada. Plavbou do Sarantia nazývají lidé po celé říši cestu člověka za slávou a bohatstvím, za svým vysněným ideálem...
Ze vzájemně propletených příběhů několika postav, které se čtou jedním dechem, se postupně skládá jako Crispinova mozaika ucelený obraz každodenního života jak obyčejných lidí, jejichž radostmi jsou závody na hipodromu, lázně nebo flirt v císařském hostinci, tak příslušníků císařského dvora, jejichž život má podobu slalomu v nevyzpytatelném bludišti intrik.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 332,00 Kč
Série: Sarantská kronika
Díl: 1


Pod nebesy

Pod nebesy

Kay Guy Gavriel

Další z románů G.G. Kaye, jemuž se skvěle daří psát historické romány jen s nepatrným popraškem fantastiky, samozřejmě
s výjimkami, jako je skvělá trilogie Fionawarská tapisérie, inspirovaná Tolkienem, kde magie rozhodně nechybí...
Tentokrát je román zasazen do Kithájského království, což je v podstatě staročínská říše.
Hlavní hrdina, mladý syn padlého generála uctí jeho památku dvouletý osaměním na bývalém bojišti, kde se věnuje smutečním
obřadům a ukládání nepohřbených kostí padlých vojáků k věčnému odpočinku.
Jako ocenění jeho odvahy a úcty k mrtvým mu posílá jadeitová princezna z Taguru 250 sardských koní.
Tento dar je svojí hodnotou nezměrný a tak se Tchaj vydává k císařskému městu, zpátky od svého osamění k životu, který
se však navždy změnil...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 358,00 Kč


Potulný oheň

Potulný oheň

Kay Guy Gavriel

V druhé části Fionavarské tapiserie žije pět studentů, které známe z prvního dílu, v pohodlí a blahobytu, ale po zkušenostech s paralelním světem jim něco chybí. Když je pak Jennifer napadena temnými silami z Fionavaru, rozhodnou se přátelé vrátit se na druhou stranu. Tam je čeká nelehký úkol: Jennifer musí porodit dítě, které bylo počato při znásilnění, a ostatní se musí postavit po bok mágům a králům, dokonce samotnému Artušovi, aby svedli krvavou bitvu se strašlivým Rakothem Maugrimem -lotrem, který znásilnil jejich kamarádku.Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 268,00 Kč
Série: Fionavarská tapisérie
Díl: 2.


Ysabel

Ysabel

Kay Guy Gavriel

Ve svém dalším díle vrhá Guy Gavriel Kay nové světlo na to, jak historie - ať už rodinná či celých kultur - odmítá být zapomenuta. Patnáctiletý Ned Marriner doprovází svého otce do Provensálska na šest týdnů trvající pracovní cestu, jejímž výsledkem mají být fotografie do nové knihy. Ned postupně odhaluje velmi starý příběh, který se odvíjí přímo před jejich očima ve světě iPodů a mobilních telefonů. Toto je svět, kde se moderní auta prohánějí po silnicích, po kterých kdysi pochodovaly keltské kmeny a římské legie. Za jedné posvátné mystické noci, kdy mizí hranice mezi živými a mrtvými, a na horách se zažehují ohně, jsou Ned, jeho rodina a přátelé nečekaně vtaženi do tohoto příběhu také, a před nimi se začnou objevovat nebezpečné i mýtické postavy z dávné minulosti, aby jim navždy změnily život.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 215,00 KčRSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.